LP/2020/318 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal_mpk.docx 13 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa_verejnosť.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Uznesenie.docx 18 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 38 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať