LP/2020/304 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 88 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 107 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 35 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 45 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vyhlasenie.docx 15 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
informativne_konsolidovane_znenie.docx 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať