LP/2020/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2_navrh_uznesenia.docx 15 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 97 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 120 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
4_dovodova_vseobecna.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dovodova_osobitna.docx 69 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
1_vlastny_material.docx 89 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_predkladacia_sprava.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
6_dolozka_vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_1_analyza_vplyvov_PP.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_2_analyza_vplyvov_RVS.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_3_analyza_vplyvov_S.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_dolozka_zlucitelnosti.docx 37 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
11_1_tabulka_zhody_2006_112.docx 38 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_2_tabulka_zhody_2017_2455.docx 90 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_3_tabula_zhody_2019_1995.docx 51 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_4_tabulka_zhody_2020_1109.docx 36 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_5_tabulka_zhody_2018_1695.docx 24 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Obal-materialu-na-vladu-SR.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
9_vyhlasenie_predkladatela.docx 23 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
12_informativne_konsolidovane_znenie_pravneho_predpisu.docx 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať