LP/2019/98 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal.rtf 89 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.rtf 204 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 29 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.rtf 415 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody.docx 81 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-pripomienok.docx 119 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať