LP/2019/91 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová-správa.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-VS.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-žp.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka-zlucitelnosti.rtf 53 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vyhláška.docx 29 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 55 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 70 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať