LP/2019/905 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_doložka-zlučiteľnosti_fin.docx 28 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 35 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_dovodova-sprava-vseobecna_lrv.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_dôvodová-správa-osobitná_lrv.docx 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_obal-materialu_lrv.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§-2-ODS3-SODB-2021_do-zbierky.docx 81 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Zápisnica-zo-zasadnutia_5.3.2020_II.pdf 45 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať