LP/2019/833 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---osobitná-časť.rtf 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vplyvov_verejne-financie.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---všeobecná-časť.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 85 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dolozka_vplyvov_socialne_vplyvy.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.rtf 50 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať