LP/2019/833 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Nariadenie vlády - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---osobitná-časť.rtf 52 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vplyvov_verejne-financie.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava---všeobecná-časť.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 85 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dolozka_vplyvov_socialne_vplyvy.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dolozka-vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
predkladacia-správa.rtf 50 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať