LP/2019/824 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1703)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Uznesenie-vláda-SR.docx 24 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
tlac_1703-paragrafove_znenie.docx 20 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_1703-stanovisko_fin.pdf 28 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 12 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 13 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1703-dovodova.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať