LP/2019/796 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Uznesenie-vlády-SR.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dolozka-vybraných-vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 22 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodova-správa-osobitná-časť.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať