LP/2019/764 Legislatívny zámer Návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Dôvodová-správa--osobitá-časť.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Navrh-uznesenia-NRSR.docx 14 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
MPK_obal_podpis.pdf 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
MPK_podpis.pdf 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Legislatívny zámer - návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa--všeobecná-časť_upravene.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal_MPK.rtf 61 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dohoda_SK.docx 68 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dohoda_AJ.docx 55 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať