LP/2019/76 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
3.-Vlastny-material.docx 53 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4.-Dovodová-správa---Všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6.-Doložka-zlučitelnosti.doc 56 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8.-Dolozka-vybranych-vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9.-Dolozka_vplyvov_-rozpočet--verejnej-správy.rtf 289 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
12.-Obal.rtf 55 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
14.-vyhlasenie-predkladateľa.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 50 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
7.-Tabulka-zhody.rtf 461 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10.-Doložka-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5.-Dovodová-správa---Osobitná-časť.docx 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
12.-Obal---HSR.rtf 55 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal---Vlada.rtf 55 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať