LP/2019/720 Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00_obal_EGOV.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_predkladacia_sprava_EGOV.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_dovodova_sprava_EGOV.docx 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dolozka_vplyvov_EGOV.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_dolozka_zlucitelnosti_EGOV.docx 13 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_Správa-o-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu_EGOV.docx 14 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_EGOV.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_EGOV.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-informatizaciu_EGOV.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
LP_2019_720_vlastny-material.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania_slovlex.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 36 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať