LP/2019/706 Návrh na prevod správy 5 % akcií emitenta spoločnosti BIONT, a.s. zo správy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_obal.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_návrh-uznesenia-vlády.docx 27 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 33 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_doložka-vybraných-vplyvov.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný materiál.docx 46 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať