LP/2019/699 Zákon Zákon o údajoch a o zmene a doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka_vybranych_vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
DOLOŽKA-ZLUČITEĽNOSTI-neupravené-1.10.-19.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
03_dovodova_sprava_zákon-o-údajoch-1.10.-19.docx 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Zakon---navrh-uznesenia-vlady-1.10..docx 28 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
01_predkladacia_sprava_zákon-o-údajoch-1.10.19.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
ZÁKON-o-údajoch-1.10.19.docx 25 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dopad_rozpocet_zamestnanost_v2.docx 47 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dopad_IKT.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-služby-verejnej-správy.doc 151 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
00_obal_zákon-o-údajoch-1.10.-19.docx 10 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
06_Správa-o-účasti-verejnosti_zákon-o-údajoch.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 165 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať