LP/2019/695 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§23-ODS1_dovodova-vseobecna.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§23-ODS1_dovodova-osobitna.docx 33 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal-materialu-na-rokovanie-Stalej-pracovnej-komisie-pre-spravne-pravo-pri-Ministerstve-vnutra-Slovenskej-republiky.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§23-ODS1_doložka-zlučiteľnosti_lrv.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
OPATRENIE-K-§23-ODS1_text-opatrenia_do-zbierky.docx 38 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Zápisnica_12.12.2019_III.pdf 57 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať