LP/2019/63 Vyhlásenie roka 2019 za Rok Milana Rastislava Štefánika - Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 38 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-po-MPK.DOCX 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia-sprava-po-MPK.DOCX 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-a-analýzy-vplyvov-MRŠ-akt.docx 47 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál-po-MPK.DOCX 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
príloha-k-vlastnému-materiálu-po-MPK.DOCX 75 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhlásenie-o-bezrozporovosti.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať