LP/2019/596 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_obal_LRV.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_vlastny-material_navrh-zakona-(2).docx 21 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
07_dôvodová_správa_osobitná_časť-(2).docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
08_Dolozka_vplyvov-(2).docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_dolozka_zlucitelnosti-(2).docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
03_vyhlásenie-o-bezrozpornosti.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04_navrh_uznesenie-vlády.docx 20 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
06_dôvodová-správa_všeobecná_časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
10_Sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
05_predkladacia-sprava.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať