LP/2019/564 Ústavný zákon z ..... 2019 o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Ústavný zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
2_UZ_vlastnymat.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_UZ_dovodova_vseobecna.docx 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_UZ_dovodova_sprava_osobitna.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 56 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať