LP/2019/554 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Opatrenie.docx 16 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_rozpocet_VS.docx 36 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
DPFOBv19-v1.0-vzor.pdf 175 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
DPPOv19-v1.1-vzor.pdf 157 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Oznamenie.docx 14 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie-opatrenia.pdf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal_vzory_tlaciv.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať