LP/2019/539 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1483)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu.rtf 90 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1483-dolozka_zluc.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1483-dolozka_vplyv.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tlac_1483-paragrafove_znenie.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_1483-dovodova_vseobecna.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1483-dovodova_osobitna.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_1483-dolozka_podprost.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_1483-stanovisko_fin.pdf 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_1483-obal.pdf 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 19 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať