LP/2019/532 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. (tlač 1480)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1480-dolozka_soc.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tlac_1480-paragrafove_znenie.docx 17 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_1480-dovodova.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_1480-stanovisko_fin.pdf 25 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
obal-.pdf 131 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať