LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-vseobecna-cast.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
TabZhod_89_665.rtf 152 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TabZhod_92_13.rtf 244 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-podnikatelia.docx 27 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná-časť_.docx 65 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
TabZhod_2014_24.docx 51 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TabZhod_2014_25.docx 69 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov_informatizacia-spoločnosti.docx 22 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Vlastny-materiál.docx 76 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlasenie-predkladatela-o-rozporoch.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 267 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 267 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 230 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať