LP/2019/519 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa_min_standardy.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc_opatr_min_standardy.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-min_standardy.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_osobitná-min_standardy.docx 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál-min_standardy.docx 175 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 74 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 90 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať