LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
uznesenie_vlada.rtf 204 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 66 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
správa-o-účasti-verejnosti.docx 21 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 46 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
predkaldacia-správa.rtf 90 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
doložka-vybraných-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-na-podnikateľské-prostredie-3-9-2019.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova-správa--všeobecná-časť.rtf 91 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-osobitna-časť-final.rtf 292 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 83 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal.doc 34 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
navrh-vykonavacieho-predpisu.docx 27 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania-5-9-2019.docx 66 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať