LP/2019/463 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 476/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
02_predkladacia.rtf 47 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
04_dovodova.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dolozka_zlucitelnosti.docx 18 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_sprava_verejnost.docx 13 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
06_dolozka_vybranych_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
01_obalLRV.doc 37 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 91 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať