LP/2019/459 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 57 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 69 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.rtf 214 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_rev.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vyhlásenie_predkladatela.docx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vlastny_material.rtf 381 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.rtf 84 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodova-správa-_osobitna-cast.docx 48 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tab-zhody-2006-123.rtf 166 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať