LP/2019/425 Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dol_vplyvov-informatizacia_MPK.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dol_vplyvov-rozpocet-ver.-spravy.docx 69 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dol_vplyvov-sluzby-pre-obcana_MPK.docx 74 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dol_zlucitelnosti_MPK.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastnymat_MPK.docx 60 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dov.-sprava_MPK.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 37 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 46 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať