LP/2019/369 Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Priloha-1.docx 151 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha-2.pdf 336 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhlasenie.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 37 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
pripokon.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlast-mat-po-úprave.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať