LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
CT_32019L0169.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0170.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0171.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0172.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0173.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0174.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0175.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0176.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0177.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
CT_32019L0178.docx 35 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_vseobecna-cast.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodova-sprava_osobitna-cast.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať