LP/2019/344 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa mení opatrenie č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov_01_2019_vfinal.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov_podnikateľské-prostredie_01_2019_vfinal_PP_KOMISIA.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
01_predkladacia-správa-k-opatreniu--01_2019_v-final.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Opatrenie_012019__po_MPK_komplet_v1.docx 30 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03_odôvodnenie-k-opatreniu-01_2019_po_MPK_komplet_v1.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov_rozpočet-verejnej-správy_01_2019_vfinal.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
oznámenie_opatrenie_UNS.doc 28 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať