LP/2019/330 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vlastny_mat_teplo_chlad.docx 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_dovodova_vseobecna_cast.rtf 54 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_dovodova_osobitna_cast.rtf 83 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4a_analyza_vplyvov_podnikatelske_prostredie.rtf 159 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
stanovisko_MH_SR_-_-teplo_a_chlad.doc 47 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Doložka vybraných vplyvov.rtf 334 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.rtf 44 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať