LP/2019/32 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 1236)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Poslanecký návrh zákona - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Návrh-zákona.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 14 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Stanovisko-MF-SR.pdf 23 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Návrh---obal.pdf 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhláška.docx 49 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať