LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu.rtf 53 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.doc 29 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Návrh_uznesenia.docx 29 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
DS_vseobecna_cast.doc 37 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
DS-osobitna_cast.docx 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.rtf 126 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vybraných vplyvov.doc 81 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tabulka_zhody_2009_133_23.4.2019.rtf 106 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tabulka_zhody_2017-952_k-23.4.2019.rtf 333 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Vplyvy_na_rozpocet_VS.docx 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vplyvy_podnikatelske_prostredie.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vplyvy_socialne_vplyvy.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 113 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 124 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 124 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať