LP/2019/283 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_uznesenie.docx 45 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
2_predkladacia.docx 18 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vl_mat.docx 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dovodova.docx 45 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dolozka_zluc.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_dolozka_vplyv.docx 80 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_sprava_verejnost.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
8_tab_zhody.docx 140 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vyk_predpis.docx 40 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie-314_2012.docx 56 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane-znenie-321_2014.docx 84 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať