LP/2019/243 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 34 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
priloha.docx 236 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.docx 11 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať