LP/2019/241 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
525_2010-Vlastný-materiál.doc 72 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
525_2010-Dôvodová-správa_všeobecná-časť.doc 71 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
525_2010-Dôvodová-správa_osobitná-časť.doc 74 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh-opatrenia-vykon_k-525_2010.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
525-2010-Obal-materiálu.doc 66 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
525-2010-Návrh-uznesenia-vlády-SR.doc 75 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
525_2010-Predkladacia-správa.doc 68 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
525_2010-Doložka-zlučiteľnosti.doc 63 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
525_2010-Doložka-vybraných-vplyvov.doc 126 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
525_2010-analyza-vplyvov.docx 26 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
525_2010-info_konsolid_znenie.doc 191 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 25 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať