LP/2019/18 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 41 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_návrh-uznesenia-vlády.docx 35 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.rtf 66 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa_všeobecná-časť.rtf 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 174 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 121 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10_vyhlásenie-o-bezrozpornosti.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
11_príloha_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
12_príloha_tabuľka-zhody.doc 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
0_obal.docx 25 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 342 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 10 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať