LP/2019/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 27 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_mat.docx 61 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
analyza_socialne_vplyvy.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyv_na_rozpocet-verejnej-spravy_7_3_19.docx 101 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvy_na_rodinu_a_manzelstvo.docx 15 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvy_podnikatelske_prostredie.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tabulka_zhody.docx 17 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
VP_44_2008.docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
VP_84_2016.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
VP_92_2018.docx 13 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
VP_cenove_opatrenie_7_3_19.docx 45 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
VP_indikacne_kriteria.docx 23 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
VP_inidkatory_kvality_7_3_19.docx 55 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
VP_skrining.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.docx 43 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
147_konsoli.rtf 333 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
448_konsoli.rtf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
461_konsoli.rtf 5 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
576_konsoli.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
577_konsoli.rtf 6 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
578_konsoli.rtf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
579_konsoli.rtf 214 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
580_konsoli.rtf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
581_konsoli.rtf 2 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 20 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať
VP_640_2008_7_3_19.docx 14 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
VP_bezpečnosť-pacienta.docx 16 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 242 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 267 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať