LP/2019/132 Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 34 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 43 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2019_05_02_vlastny_material_CLZ_FINAL.docx 280 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať