LP/2019/114 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_vseobecna_cast-na-LRV.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
3..4.2019_vlastný-materiál-zákon_o_muzeach_a_galeriách___na_LRV_finálna-verzia.docx 33 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dolozka-zlucitelnosti-na-LRV.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_osobitna_cast-na-LRV.docx 33 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa-206_2009.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať