LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_PV.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.docx 13 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 26 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Zákon-č.-286-2009-Z.-z.---konsolidované-znenie.docx 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 38 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať