LP/2018/952 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 36 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_predkladacia-správa.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_doložka-vplyvov.docx 45 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6_doložka-zlučiteľnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7_vyhodnotenie-MPK.docx 45 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
8_správa-o-účasti-verejnosti_scenár-2.docx 32 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
9_príloha_analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
10_príloha_analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy,-na-zamestnanosť-vo-verejnej-správe-a-financovanie-návrhu.docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
0_obal.rtf 83 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
stanovisko-SPK-LRV-SR-pre-finančné-právo.pdf 1 MB Stanovisko Prevziať Prevziať
vlastný-materiál_Z.-z..docx 156 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 4 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať