LP/2018/95 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0_obal-materiálu.docx 29 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_-návrh-uznesenia-vlády.docx 35 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.rtf 65 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál.docx 38 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.rtf 47 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_-dôvodová-správa---osobitná-časť.rtf 60 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.rtf 172 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 32 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.rtf 120 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
10_tabuľka-zhody.rtf 2 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
11_vyhlásenie.docx 22 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať