LP/2018/904 Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Levoča a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
04_3_vplyvy-na-podnikatelske-prostredie_LE.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_4_socialne-vplyvy_LE.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_5_vplyvy-na-zivotne-prostredie_LE.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05.-vyhlásenie-predkladateľa.rtf 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 25 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_2_vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy_LE.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Akčný-plán-rozvoja-okresu-Levoča.docx 304 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať