LP/2018/895 Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 35 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 16 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 39 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-MPK.docx 79 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh-vykonávacieho-predpisu.docx 31 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 15 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 50 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 16 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 38 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať