LP/2018/884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 87 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
2.Vlastný-materiál.docx 625 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6a-Vpl.naROZPOCET-verejnej-spravy.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6b-Vpl.naPODNIKATEĽSKÉ-prostredie.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6c-Vpl.naINFORMATIZÁCIU-spolocnosti.docx 19 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6dVpl.naSLUZBY-ver.-spr.-pre-obcana.docx 71 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
10-tab.zhody.docx 94 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 144 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 154 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 154 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať