LP/2018/818 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, použití, vedení jeho evidencie a o spôsobe a lehotách jeho úhrady

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vl_mat_vr.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 27 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať