LP/2018/776 Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022 - Akčný plán na roky 2018-2020

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vlastný-materiál_APkSOPFna2018-2020_fin.docx 73 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_rozpocet_verejnej_spravy_APkSOPF2018-2020.docx 53 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_sluzby_verejnej_spravy_pre_obcana_APkSOPF2018-2020.docx 67 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov_APkSOPF.docx 28 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Implementacny_a_financny_plan_-APkSOPF_Priloha-c.1.xlsx 23 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal_-materialu_APkSOPF.rtf 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia_-sprava_APkSOPF.docx 16 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 30 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať