LP/2018/760 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_Dolozka-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04_dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 54 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
03_Vlastný-materiál.docx 81 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
08_tab_zhody.rtf 433 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať