LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Riadne-predbežné-stanovisko---Zmena-času---na-MPK.doc 134 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov---Zmena-času.docx 12 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády-Zmena-času.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh-smernice-EP-a-Rady,-ktorou-sa-ukončujú-sezónne-zmeny-času-a-zrušuje-smernica-2000_84_ES.docx 106 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal-na-MPK-Zmena-času.docx 20 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 35 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať